Ons team

Lees meer

Waarom 1-line

Lees meer

Onze partners

Lees meer

Visie, missie en kernwaarden van 1-line

Visie

In onze visie zijn safety & security risico’s structureel en efficiënt goed onder controle te brengen. Die visie is gericht op lange termijn waarbij wij een duurzame en betrouwbare no nonsens relatie met onze klanten willen opbouwen.

Missie

1-Line wil vanuit haar deskundigheid een bijdrage leveren aan een veilige samenleving. Daarom werken wij continu aan een organisatie waarin mensen vanuit verschillende achtergronden en interesses op het gebied van safety & security hun kennis en ervaring samenbrengen.

1-Line streeft naar een daadkrachtige aanpak. Wij spreken heldere taal en komen onze afspraken na. Praktische toepasbaarheid en efficiency staan voorop. Hierdoor zijn wij in staat u de zorg voor veiligheid uit handen te nemen.

Kernwaarden

Kernwaarden als betrokkenheid, integriteit en kwaliteit zijn onlosmakelijk met onze organisatie verbonden.

Betrokkenheid

Wij hechten veel waarden aan een brede maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen wij door kennis en interesses vanuit verschillende achtergronden te bundelen en op die manier bij te dragen aan een veiliger leef, woon en werkklimaat. 1-Line medewerkers zijn als vrijwilliger actief in professionele vakverenigingen. Daarnaast sponsort 1-Line regionale verenigingen, sport activiteiten en diverse goede doelen.

Integriteit

1-Line is nuchter en af en toe een tikkeltje eigenwijs. Onze adviezen zijn altijd in het belang van u en uw onderneming of uw privébezit.

Kwaliteit

1-Line biedt niet alleen kwalitatief hoogwaardig advies en een klantgerichte dienstverlening, maar in onze oplossingen nemen we kwaliteitsborging via de PDCA- cyclus* altijd als basis. Onze aanpak is altijd gebasseerd op een vakkundige en een gedegen analyse die, praktisch en in heldere taal wordt gepresenteerd.

* Plan – Do – Check – Act (PDCA) cyclus

 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave