Safety

Je wilt voor jou en je medewerkers een veilige werkomgeving creëren, echter waar moet je beginnen? De wet en regelgeving omtrent de veiligheid van o.a. gebouwen is complex en aan regelmatige verandering onderhevig.

Risico en veiligheid gaan veelal samen. Safety richt zich op het niet moedwillig handelen van derden. Safety is verplicht bij bedrijven en men dient aan een aantal eisen en voorwaarden te voldoen. De overkoepelende factor is daarbij dat je dient te zorgen voor een veilige werkomgeving van de medewerkers.

Ieder bedrijf is daarbij verplicht om een RI&E op te stellen. Hierin staan de risico’s en te nemen maatregelen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid beschreven. Denk hierbij ook andere belangrijke aspecten, zoals een Business Continuity Plan (BCP), bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en de overige aspecten die hierbij komen kijken.

ONZE WERKWIJZE
Safety diensten en producten

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in jouw organisatie, die de veiligheid van de werknemers en bezoekers bedreigen.

Het opzetten van een BHV-organisatie waarbij eenieder weet wat te doen in geval van calamiteiten draagt bij aan de veiligheid binnen en om jouw werkplek.

 • Risico- Inventarisatie- en Evaluatie Onderzoek

 • Opstellen bedrijfsnoodplan

 • Business Continuity Plan

 • Ontruimingsoefeningen

 • Opstellen BHV-plan

 • Vluchwegplattegronden

 • AED

 • Kleine brandblusmiddelen

 • Noodverlichting installaties

 • Evacchair

 • EHBO-koffers en inhoud

 • Keuringen en onderhoud BHV-producten

Training en opleiding

Om op een veilige manier hulp te kunnen verlenen is het van belang dat de medewerkers binnen jouw organisatie getraind worden in het handelen bij calamiteiten.

De gespecialiseerde instructeurs van 1-Line helpen je graag om je kennis omtrent veiligheid uit te breiden.

 • BHV Basistraining en AED

 • BHV Basistraining en opleiding door middel van E-Learning

 • BHV Herhalingstraining

 • BHV In-company

 • Opleiding kleine brandblusmiddelen

 • Opleiding levensreddende eerste hulp

 • EHBO Basistraining (Oranje Kruis)

 • EHBO Herhalingstraining

 • EHBO In-company trainingen

 • Beheerder Brandmeldinstallaties

Crisismanagement

Ondanks alle genomen preventieve maatregelen kun je geconfronteerd worden met een onverwachte ingrijpende gebeurtenis.

Opschalen naar crisismanagement is dan noodzakelijk. Maar hoe dient een crisisteam nu te handelen. 1-Line helpt organisaties bij de processen en draagt hiermee bij aan de veiligheid binnen jouw organisatie.

 • Opstellen van crisisplannen

 • Inventariseren en opstellen belangrijkste crisisscenario’s

 • Trainen van crisismanagementteams
  besluitvorming, communicatie en handelen

Onze diensten

Graag het advies van een van onze medewerkers? Neem dan contact met ons op.

Alarmopvolging
MEER INFO
Mobiele surveillancediensten
MEER INFO
Technische oplossingen
MEER INFO
Alarm- en servicecentrale
MEER INFO
Objectbeveiliging & Hospitality
MEER INFO
Facility
MEER INFO
Onafhankelijk advies
MEER INFO