Risk & Safety management

security-codeRisico’s zijn overal. Ook wanneer wij er niet direct invloed op hebben. Een risico is dan ook een onzekere gebeurtenis die invloed heeft op de veiligheid en continuïteit van een proces.

Voorbeeld: een vliegtuig behoort te vliegen. Wanneer dat door wat voor oorzaak (risico) niet goed gaat, wordt het proces met soms desastreuze gevolgen verstoord.

Risico en veiligheid gaan veelal samen. Met het nemen van veiligheidsmaatregelen beperken wij het ontstaan van een risico. De overheid richt zich tegenwoordig meer op het toezicht houden van preventiemaatregelen dan op repressie. Goede preventie levert ook minder incidenten op.

Veiligheid is een begrip dat vaak wordt geassocieerd met gevoel. Gevoel is echter persoonlijk. Wat voor de één onveilig is, is voor de ander toelaatbaar. Gelukkig zijn er dan ook afspraken vastgelegd in wet- en regelgeving,  zodat vormen van veiligheid beoordeeld en getoetst kunnen worden.

Goed Risicobeheer is een continu proces, waarbij de mogelijke risico’s worden geïdentificeerd en beoordeeld. Aan de hand van deze analyse worden de te nemen maatregelen omschreven en veelal ook getoetst op de uitvoerbaarheid. Theorie en praktijk kunnen soms verschillen.

Risico’s hebben invloed op de continuïteit van een organisatie. Het is daarom verstandig een goede risicoanalyseuit te voeren.

meer weten…

Risk management op afstand!
Eén contactpersoon met een klantgerichte en dienstverlenende instelling waarbij u alles kunt regelen.