Opleidingen

diplomaRisico’s in kaart brengen en veiligheidsmaatregelen treffen is belangrijk. Maar hoe te handelen ingeval van ontstaan risico of een onveilige situatie is net zo belangrijk.

Gedurende de afgelopen jaren hebben zich calamiteiten voorgedaan waarbij het veiligheidsbeleid op papier deugde maar de uitvoerbaarheid van het beleid en de geoefendheid van het personeel helaas niet. Dat dit desastreuze gevolgen kan hebben, is inmiddels bewezen.

Het volgen van een goede veiligheidsopleiding leert je zowel preventief als repressief te handelen. Hiermee creëer je een goede basis. Vervolgens komt het er op aan om wat je hebt geleerd frequent te oefenen. Niet voor niets luidt het gezegde: “Oefening baart kunst’.

Door jaarlijkse bijscholing en het bijwonen van oefeningen ben je in staat om in geval van een calamiteit adequaat te handelen.

Bekijk ook ons trainingsaanbod