Voor Roche verzorgt 1-Line naast het managen en beheren van de mobiele surveillancediensten en receptiediensten tevens de collectieve beveiligingsdiensten en de alarmopvolging. Door het monitoren van de verschillende alarmen en het uitwerken van de oorzaak adviseert 1-Line in oplossingen die leiden tot forse besparingen.