Voor Boatex Beheer verzorgt 1-Line op haar diverse lokaties de dienstverlening met betrekking tot de beveiliging. Zo installeerde 1-Line op het hoofdkantoor van Boatex Beheer een inbraakalarmsysteem met de daarbij benodigde meldkamer aansluiting. Naast het adviseren van, en projectbegeleiding bij installatie techniek is 1-Line op de verschillende locaties tevens verantwoordelijk voor het managen van surveillancewerkzaamheden , advies en 24 uurs beheersdiensten.