De op handen zijnde verkiezingen zouden aanzienlijke gevolgen kunnen hebben in ‘beveiligingsland’. Natuurlijk weten we nog niet welke partijen uiteindelijk een kabinet gaan vormen, maar we kunnen hun agendapunten en de implicaties daarvan wel onder de loep nemen. Kijkt u met ons mee?

Veranderingen binnen eigen land

De meeste partijen hebben zich op de een of andere manier uitgesproken over veiligheid. Zo wil de PvdA, die het belangrijk vindt om burgers een veilig gevoel te geven, meer ondersteuning bieden aan sport- en cultuurverenigingen, maar ook aan toezichthouders in bus en tram. Dit laatste vindt ook de VVD belangrijk. Op het gebied van beveiliging haakt deze partij in op veel agendapunten van de PVV, die meer geld wil steken in defensie, politie en wijkagenten. De PVV vindt het daarnaast belangrijk om relschoppers aan te pakken, preventief te fouilleren, te zorgen voor beter cameratoezicht en te investeren in technologische ontwikkelingen.

Als dergelijke maatregelen zouden worden doorgevoerd, zouden zij een voelbare impact kunnen hebben op de beveiligingsbranche – bijvoorbeeld doordat er een andere wet- en regelgeving komt. Beveiligingstaken kunnen er daardoor anders uit komen te zien. En wellicht worden er ook meer banen gecreëerd als partijen als de VVD, PVV en PvdA hun agendapunten doorvoeren.

Impact op Europees niveau

Met het oog op de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland – er komen in diverse Europese landen nieuwe regeringen – is het bijzonder nuttig om ook op Europees niveau naar beveiliging te kijken. Zo wil D66 graag met de EU samenwerken, terwijl de PVV dat absoluut niet wenst; dit laatste kan uiteraard gevolgen hebben voor de Europese aanbestedingen.

Wat een regering met het CDA zou betekenen voor beveiliging, is lastiger in te schatten. Deze partij staat positief tegenover een samenwerking met de EU en investeringen in veiligheid, maar houdt het onderwerp ‘beveiliging’ vooralsnog erg algemeen.

De PvdA balanceert tussen het Europese en nationale niveau door aan te geven dat zij wil werken aan een saamhorig Europa, maar ook wenst te focussen op het Nederlandse belang.

Cybercriminaliteit: strengere regels

Over één punt zijn alle partijen het eens: een investering in cybercriminaliteit is nodig. De verwachting is dan ook dat de regelgeving op dit gebied zal veranderen. Dat problemen als hacken moeten worden aangepakt, is natuurlijk niet nieuw; maar met de groeiende populariteit van onlinewerken is het actueler en belangrijker dan ooit. Daarom is het zeker een geruststelling dat hier in ieder geval voldoende aandacht aan zal worden besteed!