Welke alarmen zijn er de afgelopen maand precies geweest? Hoe vaak is er een alarm afgegaan? Welke kosten heeft dit met zich meegebracht?

Dergelijke vragen behoeven transparante antwoorden. 1-Line vindt het meesturen van bonnen met een factuur niet genoeg. Want bedrijven moeten eenvoudig inzicht hebben in hun kosten en de status van hun beveiligingsdiensten. Omdat dienstverlening bij ons hoog in het vaandel staat, sturen wij onze klanten maandelijks een managementrapportage. Inzicht is kennis!

Tijd voor actie?

Onze rapportages bevatten een veelheid aan nuttige informatie. Zo staan de exacte aanrijtijden erin, aan de hand waarvan we – indien nodig – in gesprek kunnen gaan om verbeterpunten op effectieve wijze aan te pakken. Monitoren en bijsturen worden zo een stuk gemakkelijker.

Daarnaast kunt u in de rapporten alle alarmen terugvinden, zoals inbraak- en brandmeldingen. Zien wij bijvoorbeeld dat het alarm vaak niet wordt ingeschakeld of dat er tweemaal in een maand een brandalarm is geweest, dan kunnen we daarop actie ondernemen.

Onderaan de rapportages ziet u tevens een overzicht van de kosten die u over het gehele jaar heeft gemaakt, alsmede een maandspecificatie en een stijgende óf dalende lijn. Zo kunt u relatief eenvoudig analyseren hoe uw kostenplaatje eruitziet en hoe dit kunt verbeteren.

1-Line houdt zelf bovendien nauwkeurig bij waar er ruimte is voor verbetering. Constateren wij bijzondere aandachtspunten, dan gaan we hierover uiteraard met u in gesprek om een optimalisering ervan te bespreken.

afbeelding-1-aha-rapportages afbeelding-2-aha-rapportages

Overzicht behouden

Het is tevens mogelijk om rapportages als cliëntverslagen te maken, zodat u per maand kunt zien wat wij voor u hebben gedaan. Is er bijvoorbeeld een lekkage of inbraak geweest, dan kunt u precies zien welke actie wij daarop hebben ondernomen. Daarnaast houden we bij of er meerdere incidenten per dag plaatsvinden, of deze elkaar in rap tempo hebben opgevolgd en – zo ja – wat hier de oorzaak van is.

Zo is het niet alleen stukken eenvoudiger om efficiënt te reageren op verbeterpunten; u behoudt ook het overzicht!