Het begrip ‘dienstverlening’ speelt een centrale rol binnen 1-Line. In onze visie zijn er twee soorten dienstverlening. In deze blog lichten wij graag toe wat we hiermee bedoelen.

1. Persoonlijke dienstverlening

Dienstverlening is in de eerste plaats een stukje maatwerk. Bedrijven moeten betrouwbaar zijn voor hun klanten door een zakelijk-persoonlijke relatie op te bouwen. Wie in de basis zijn afspraken nakomt en de zaken in een keer goed regelt – wat in feite de basisverwachting van de klant is – bouwt aan een vertrouwensband. 1-Line probeert alles daarom op voorhand goed te regelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om tekortkomingen te signaleren en deze met de klant te bespreken. In onze ogen betekent persoonlijke dienstverlening óók dat we onze klanten voorzien van gevraagd én ongevraagd advies – zelfs wanneer dit ten koste gaat van ons eigen verdienmodel. Want eerlijk duurt het langst en ontzorging van de klant staat voorop.

‘Wees betrouwbaar, hulpvaardig en vakbekwaam’: dát is het motto bij persoonlijke dienstverlening. Dit houdt overigens ook in dat we soms vanuit onze expertise aan een klant uitleggen dat we zijn wens begrijpen, maar dat het beter is om toch een andere keuze te maken.

Ten slotte houdt persoonlijke dienstverlening in dat een klant flexibiliteit nodig heeft en dat regelgeving dit niet mag indammen. Bedrijven die bijvoorbeeld meerjarencontracten met een stringente opzegtermijn hebben, spelen vaak niet voldoende in op de behoeften van de klant.

2. Standaard dienstverlening

Bij deze vorm van dienstverlening ligt de nadruk op procedurele zaken, zoals snelheid en bereikbaarheid. Hebben klanten hulp nodig, dan is het essentieel om hen snel en adequaat van dienst te zijn. Standaardberichten en klantnummers dragen bij aan een onpersoonlijke benadering en werken daarom niet. Wat wél effect heeft is de klant bezoeken en/of binnen een mum van tijd een oplossing aan te dragen. Efficiëntie is dan ook een sleutelbegrip wanneer het gaat om standaard dienstverlening.

Afspraak is afspraak

Het naleven van afspraken vormt de basis van een uitstekende dienstverlening. Daarnaast is het belangrijk om de zaken in een keer goed te doen. Want dan kunnen we bekijken hoe we klanten nóg beter van dienst kunnen zijn zonder dat dit hen direct extra geld kost; we maken bijvoorbeeld maandelijkse rapportages voor hen. En we zijn continu op zoek naar manieren waarop we de zaken voor hen kunnen vereenvoudigen en verbeteren!