Dienstverlening vanuit het hart

Echte dienstverlening komt vanuit het hart; dat is een kernwaarde van 1-Line. Helaas zijn veel bedrijven tegenwoordig steeds minder betrokken bij hun klanten. Wij zien vaak dat het belangrijkste aspect achterwege wordt gelaten: geleverde diensten sluiten niet goed aan op de wensen van een klant of laatstgenoemde wordt niet naar eer en geweten geadviseerd. In [...]